Altera Quartus 13.0 SP1 (Linux 32-bit)

Konfiguracja

W bieżącym kształcie środowisko Quartus bezproblemowo działa na:
  • Linux Mint x86-64
  • Haze OS 5 x86-64
  • Ubuntu 14.04 LTS i386

Ubuntu i Debian (x86-64)

Należy wykonać polecenie:

sudo apt-get install libpng12-0:i386 libfreetype6:i386 libsm6:i386 libxrender1:i386 libfontconfig1:i386 libxext6:i386 libxft2:i386 libncurses5:i386

Fedora (x86-64)

Należy wykonać polecenie:

sudo yum install fontconfig.i686 libpng12.i686 libSM.i686 libXrender.i686 freetype.i686 libXext.i686

Fedora (i686)

Należy wykonać polecenie:

sudo yum install libpng12

Terasic DE2-115

Jeżeli chcemy programować zestaw startowy FPGA to należy dodać regułki do udev zezwalające użytkownikom na dostęp do urządzenia programatora. Jako administrator należy wpisać do pliku /etc/udev/rules.d/51-altera-usb-blaster.rules następujące linie:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666"

... lub skopiować gotowy plik z obrazu systemu plików SquashFS.

VirtualBox

Jeżeli chcemy odpalać Quartusa w maszynie wirtualnej VirtualBox to:
  • Trzeba zainstalować Virtualbox Extension Pack.
  • Włączyć dla maszyny wirtualnej USB 2.0.
  • Zainstalować w systemie gościa narzędzia VirtualBox (guest additions).

Uruchamianie

Altera Quartus  II 13.0 SP1

Po ściagnięciu obrazu systemu plików SquashFS z Quartusem należy założyć katalog, który będzie punktem montażowym:

mkdir ~/altera

... a następnie podmontować nasz system plików:

sudo mount quartus-13.0sp1.squashfs ~/altera/

Jeśli dystrybucja jest właściwie skonfigurowana to pozostaje uruchomić nasze środowisko:

~/altera/13.0sp1/launch.sh

Plik ikonki

Celem ułatwienia uruchamiania Quartusa można utworzyć plik ikonki pulpitu. Należy utworzyć na pulpicie plik Altera-Quartus-II.desktop o następującej zawartości:
[Desktop Entry]
Name=Altera Quartus II
Exec=<<<HOME>>>/altera/13.0sp1/launch.sh
Icon=<<<HOME>>>/altera/13.0sp1/quartus/adm/quartusii.png
Type=Application
Categories=GTK;GNOME;EDA;

W miejsce <<<HOME>>> należy wstawić absolutną ścieżkę do katalogu domowego użytkownika.