Dydaktyka‎ > ‎

Architektury systemów komputerowych (lato 2014)

Podstawowe informacje

Wymagania

 • Znajomość języka C.
 • Podstawowa wiedza nt. obsługi systemu Linux.

Zasady ogólne

Regulamin zaliczania będzie trochę inny niż u prowadzącego wykład.

PrzedziałOcena 
x >= 100%5.0
100% > x >= 88%
4.5
88% > x >= 76%
4.0
76% > x >= 64%
3.5
 64% > x >= 52%3.0
 x < 52%2.0

Zasady dot. ćwiczeń

 • Obowiązuje system deklaracji znany z innych przedmiotów.
 • Jeśli nie jest to określone, zadanie jest warte jeden punkt.
 • W przypadku błędnego rozwiązania, zadanie zostaje skreślone z deklaracji.
 • Jeśli student zadeklarował zadanie, którego w oczywisty sposób nie potrafi rozwiązać (tj. oszukiwał), przewiduje się skreślenie całej deklaracji.
 • Dodatkowo, w przypadku braku znajomości podstawowych pojęć pojawiających się na liście, przewidywana jest kara w postaci punktów ujemnych do ilości punktów na liście.
 • Student nie otrzymuje punktów za zadanie, jeśli nie był na sali w trakcie losowania osoby prezentującej rozwiązanie.

Zasady dot. oddawania zadań programistycznych

 • Każdy program musi być napisany w języku C.
 • Program musi się kompilować pod systemem Linux na komputerach w sali 107.
 • Należy dostarczyć plik Makefile przy pomocy którego można zbudować program.
 • Punkty za zadanie zostaną przydzielone tylko, jeśli student dostarczy archiwum z programem poprzez e-mail.
 • W interesie studenta jest zaprezentowanie zadania na pracowni, o ile to możliwe. W przeciwnym przypadku student nie będzie mógł bronić zadania.
 • Dla każdego zadania zostanie ogłoszony nieprzekraczalny termin dostarczenia.
 • Student może użyć jednego z trzech punktów kredytowych, aby przedłużyć termin oddawania zadania o jeden tydzień.

Zasady dot. korespondencji

 • W tytule nagłówka należy wpisać "[ASK14]".
 • Należy przedstawić się z imienia i nazwiska (tj. poprawnie ustawić konfigurację swojego klienta poczty).
 • Pliki należy umieścić w archiwum tar.gz, tar.bz2 lub zip (a nie przesyłać indywidualnie).

Materiały

Książki

Odnośniki

Plan zajęć

 • [24.02.2014] Zajęcia organizacyjne
 • [03.03.2014] Ćwiczenia (Lista 1)
 • [10.03.2014] Ćwiczenia (Lista 2), ogłoszenie listy programistycznej (Programowanie 1)
 • [17.03.2014] Ćwiczenia (Lista 3)
 • [21.03.2014] Ćwiczenia (Lista 4)
 • [31.03.2014] Ćwiczenia (Lista 5)
 • [07.04.2014] Ćwiczenia (Lista 6)
 • [14.04.2014] Ćwiczenia (Lista 7)
 • [28.04.2014] Ćwiczenia (Lista 8)
 • [05.05.2014] Pracownia (Lista MIPS2)
 • [12.05.2014] Ćwiczenia (Lista 10)
 • [19.05.2014] Ćwiczenia (Lista 11)
 • [26.05.2014] Ćwiczenia (Lista 12)
 • [02.06.2014] Pracownia (Lista CACHE)
 • [09.06.2014] Ćwiczenia (Lista 13)

Pliki

Ċ
Krystian Bacławski,
6 Jun 2014, 13:33
Ċ
Krystian Bacławski,
11 Mar 2014, 10:16
Ċ
Krystian Bacławski,
24 May 2014, 13:54
Ċ
Krystian Bacławski,
2 Jun 2014, 00:35
Ċ
Krystian Bacławski,
11 Jun 2014, 03:13
ċ
cache.tgz
(2k)
Krystian Bacławski,
2 Jun 2014, 07:20