Dydaktyka‎ > ‎

Architektury systemów komputerowych (lato 2015)

Podstawowe informacje

Wymagania

 • Znajomość języka C lub C++.
 • Podstawowa wiedza nt. obsługi systemu Linux.

Zasady ogólne

Odbędzie się 9 zajęć ćwiczeniowych (zadania rozwiązywane przy tablicy) i 5 zajęć laboratoryjnych (programowanie Verilog, asembler MIPS, C / C++). Ilość punktów możliwych do zdobycia nie jest z góry zadana. Ocena będzie wyliczana na podstawie stosunku zdobytych punktów do liczby wszystkich punktów. Punktom z ćwiczeń przypisano wagę 0.6, pracowniom programistycznym wagę 0.4. Pod koniec zajęć zostanie ustalone kryterium zwolnienia z egzaminu - np. uzyskanie wystarczająco wysokiej oceny z ćwiczeń (na pewno 5.0, być może 4.5).

Przedział Ocena 
90% - 100% 5.0
80% - 89%
4.5
70% - 79%
4.0
60% - 69%
3.5
50% - 59% 3.0
 0% - 49% 2.0

Plan zajęć jest dostępny tutaj.

Zasady dot. ćwiczeń

 • Obowiązuje system deklaracji znany z innych przedmiotów.
 • Jeśli nie jest to określone, zadanie jest warte jeden punkt.
 • W przypadku błędnego rozwiązania, zadanie zostaje skreślone z deklaracji.
 • Jeśli student zadeklarował zadanie, którego w oczywisty sposób nie potrafi rozwiązać (tj. oszukiwał), przewiduje się skreślenie całej deklaracji.
 • Dodatkowo, w przypadku braku znajomości podstawowych pojęć pojawiających się na liście, przewidywana jest kara w postaci punktów ujemnych do ilości punktów na liście.
 • Student nie otrzymuje punktów za zadanie, jeśli nie był na sali w trakcie losowania osoby prezentującej rozwiązanie.

Zasady dot. oddawania zadań programistycznych

 • Każdy program musi być napisany w języku C lub C++.
 • Program musi się kompilować pod systemem Linux.
 • Należy dostarczyć plik Makefile przy pomocy którego można zbudować program.
 • Punkty za zadanie zostaną przydzielone tylko, jeśli student dostarczy archiwum z programem poprzez e-mail.
 • W interesie studenta jest zaprezentowanie zadania na pracowni, o ile to możliwe. W przeciwnym przypadku student nie będzie mógł bronić zadania.
 • Dla każdego zadania zostanie ogłoszony nieprzekraczalny termin dostarczenia.
 • Student może użyć jednego z trzech punktów kredytowych, aby przedłużyć termin oddawania zadania o jeden tydzień.

Zasady dot. korespondencji

 • W tytule nagłówka należy wpisać "[ASK15]".
 • Należy przedstawić się z imienia i nazwiska (tj. poprawnie ustawić konfigurację swojego klienta poczty).
 • Pliki należy umieścić w archiwum tar.gz, tar.bz2 lub zip (a nie przesyłać indywidualnie).

Materiały

Książki

Wykłady

Plan zajęć

 • [23.02.2015] Zajęcia organizacyjne.
 • [02.03.2015] Ćwiczenia 1: "Lista rozgrzewkowa"
 • [09.03.2015] Ćwiczenia 2: "Układy kombinacyjne"
 • [16.03.2015] Ćwiczenia 3a: "Układy sekwencyjne"
 • [23.03.2015] Ćwiczenia 3b: "Układy sekwencyjne (c.d.)"; Pracownia 0: "Wprowadzenie do Veriloga"
 • [30.03.2015] Pracownia 1: "Układy arytmetyczne"
 • [13.04.2015] Pracownia 2: "Komponenty procesora"
 • [20.04.2015] Pracownia 3: "Asembler procesora MIPS"
 • [27.04.2015] Ćwiczenia 4: "Przetwarzanie potokowe MIPS"
 • [04.05.2015] Projekt 1: "Asembler MIPS"
 • [18.05.2015] Ćwiczenia 5: "Pamięć podręczna i translacja adresów" (stronicowanie, TLB)
 • [25.05.2015] Ćwiczenia 6: "Mikroarchitektura" (przewidywanie skoków, superskalarność, out-of-order)
 • [01.06.2015] Projekt 2: "Implementacja procesora MIPS"
 • [08.06.2015] Ćwiczenia 7: "Systemy wejścia-wyjścia"
 • [15.06.2015] Projekt 3: "Symulator pamięci podręcznej i predyktora skoków"
Ċ
Krystian Bacławski,
24 Feb 2015, 04:35
Ċ
Krystian Bacławski,
3 Mar 2015, 10:57
Ċ
Krystian Bacławski,
12 Mar 2015, 08:49
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Mar 2015, 05:23
Ċ
Krystian Bacławski,
27 Apr 2015, 03:06
Ċ
Krystian Bacławski,
18 May 2015, 03:58
Ċ
Krystian Bacławski,
23 May 2015, 06:25
Ċ
Krystian Bacławski,
5 Jun 2015, 03:54
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Mar 2015, 07:44
Ċ
Krystian Bacławski,
24 Mar 2015, 11:19
Ċ
Krystian Bacławski,
9 Apr 2015, 03:53
Ċ
Krystian Bacławski,
2 Jun 2015, 08:38
Ċ
Krystian Bacławski,
11 Jun 2015, 08:24
ċ
Projekt3.7z
(150k)
Krystian Bacławski,
11 Jun 2015, 09:34
Ċ
Krystian Bacławski,
11 Jun 2015, 09:34