Poprawka do regulaminu.

posted 17 Apr 2010, 07:41 by Krystian Bacławski
W związku z licznymi pytaniami odnośnie do punktów kredytowych postanowiłem wprowadzić uściślenie regulaminu.

Zapisek:

Można indywidualnie wydłużyć termin oddawania o tydzień używając punktu kredytowego.

został zastąpiony:

Można indywidualnie wydłużyć termin oddawania całej listy o tydzień używając punktu kredytowego.

Co jest zgodne z moją oryginalną intencją.