Slajdy do wykładu nr 3

posted 23 Mar 2010, 02:27 by Krystian Bacławski
Uzupełniona wersja pojawiła się na stronie.

W slajdach pojawiły się informacje o funkcjach wyższego rzędu i o rekordach. Zostanie to omówione na wykładzie 23.03.2010.
Comments