Slajdy do wykładu nr 4 i nr 5

posted 2 Apr 2010, 02:38 by Krystian Bacławski   [ updated 2 Apr 2010, 02:40 ]
Jest już dostępna kompletna wersja slajdów do wykładu o wyjątkach, modułach lists, array i dict.

Udostępniłem także niepełną jeszcze wersję slajdów do wykładu o modelu aktorów i procesach erlangowych.