Slajdy do wykładu nr 5.

posted 17 Apr 2010, 07:35 by Krystian Bacławski
Pojawiły się uzupełnione slajdy do wykładu o:
  • modelu aktorów,
  • procesach erlangowych,
  • przesyłania informacji o błędach między procesami,
  • module string.