Dydaktyka‎ > ‎

ISIM: Systemy komputerowe (lato 2015)

Podstawowe informacje

Wymagania

 • Znajomość języka C lub C++.
 • Podstawowa wiedza nt. obsługi systemu Linux.

Informacje ogólne

Odbędzie się 12 zajęć ćwiczeniowych (zadania rozwiązywane przy tablicy), 2 zajęcia laboratoryjnych (asembler MIPS, C / C++) i 3 krótkie sprawdziany (test wielokrotnego wyboru) w trakcie wykładu (ok. 20 min.)Ilość punktów możliwych do zdobycia nie jest z góry zadana. Ocena będzie wyliczana na podstawie stosunku zdobytych punktów do liczby wszystkich punktów. Punktom z ćwiczeń przypisano wagę 0.4, z pracowni programistycznych wagę 0.3 i ze sprawdzianów wagę 0.3. Ocena 5.0 z ćwiczeń będzie zwalniać z egzaminu końcowego.

PrzedziałOcena 
85% - 100%5.0
76% - 84%
4.5
67% - 75%
4.0
58% - 66%
3.5
49% - 57%3.0
 0% - 48%2.0
Tematy sprawdzianów:
 • projektowanie układów cyfrowych,
 • architektura komputera,
 • systemy operacyjne.
Bieżący program zajęć można znaleźć w następującym dokumencie.

Materiały

Podręczniki

 1. Digital Design and Computer Architecture (2nd edition); David Harris; Sarah Harris
 2. Modern Operating Systems (4th edition); Andrew Tanenbaum; Herbert Bos

Książki

 1. Hacker's Delight (2nd edition); Henry S. Warren

Plan zajęć

 • [04.03.2015] Ćwiczenia 1: "Lista rozgrzewkowa"
 • [11.03.2015] Ćwiczenia 2: "Układy kombinacyjne"
 • [18.03.2015] Ćwiczenia 3: "Układy sekwencyjne"
 • [25.03.2015] Ćwiczenia 3b: "Układy sekwencyjne (c.d.)"; Pracownia 0: "Wprowadzenie do Veriloga"
 • [01.04.2015] Pracownia 1: "Układy arytmetyczne"
 • [08.04.2015] Termin końcowy oddawania zadań z Pracowni 1.
 • [15.04.2015] Pracownia 2: "Asembler procesora MIPS"
 • [22.04.2015] Termin końcowy oddawania zadań z Pracowni 2.
 • [29.04.2015] Ćwiczenia 4: "Przetwarzanie potokowe"
 • [13.05.2015] Kolokwium ASK (pierwsza część egzaminu)
 • [20.05.2015] Ćwiczenia 5: "Pamięć podręczna"
 • [27.05.2015] Ćwiczenia 6: "Systemy operacyjne - wstęp"
 • [03.06.2015] Ćwiczenia 7: "Architektura SO i procesy"
 • [10.06.2015] Ćwiczenia 8: "Wątki i synchronizacja"
 • [20.06.2015] Ćwiczenia 9: "Zarządzanie pamięcią"
 • [24.06.2015] Kolokwium SO (druga część egzaminu)
Ċ
Krystian Bacławski,
2 Mar 2015, 05:29
Ċ
Krystian Bacławski,
10 Mar 2015, 09:47
Ċ
Krystian Bacławski,
12 Mar 2015, 09:34
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Mar 2015, 07:49
Ċ
Krystian Bacławski,
27 Apr 2015, 03:06
Ċ
Krystian Bacławski,
19 May 2015, 06:22
Ċ
Krystian Bacławski,
24 May 2015, 04:40
Ċ
Krystian Bacławski,
29 May 2015, 06:14
Ċ
Krystian Bacławski,
5 Jun 2015, 01:59
Ċ
Krystian Bacławski,
12 Jun 2015, 05:05
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Mar 2015, 07:52
Ċ
Krystian Bacławski,
27 Mar 2015, 06:16
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Apr 2015, 10:02
Ċ
Krystian Bacławski,
2 Jun 2015, 07:47