Dydaktyka‎ > ‎

Seminarium: Systemy operacyjne (zima 2015)

Podstawowe informacje

Celem seminarium jest pogłębienie znajomości tematów omawianych na wykładzie “Systemy operacyjne” oraz zapoznanie się zagadnieniami pobocznymi.

Książki

Odnośniki

Zasady zaliczania

Prezentacja

Prezentację należy przedstawić prowadzącemu na konsultacjach przed prelekcją. W prezentacji należy zawrzeć wszelkie odnośniki do materiałów, na podstawie których przygotowano slajdy.

W trakcie oceny prezentacji bierze się następujące czynniki:
 • Zaawansowanie materiału.
 • Treść prezentacji – ma być zrozumiała przy oglądaniu off-line.
 • Sposób prezentacji – przygotowanie prelegenta, płynność i jasność wypowiedzi.
 • Radzenie sobie na pytania z sali i od prowadzącego.
Na wygłoszenie wykładu studentowi przysługuje 45 minut. Przy bardziej wymagających tematach można łączyć się w pary.

UWAGA: Po prelekcji należy dostarczyć slajdy w formacie PDF do prowadzącego zajęcia! W przeciwnym przypadku punkty nie zostaną przydzielone.

Projekt programistyczny

W zależności od stopnia skomplikowania pracy studenci będą mogli organizować się w zespoły. Po zakończeniu projektu zespół będzie musiał zaprezentować wyniki w trakcie krótkiego wystąpienia.

Ocena końcowa

Do zdobycia będzie:
 • 10 punktów za prezentację (45 minut) o temacie wyznaczonym przez prowadzącego,
 • 10 punktów za dowolną prezentację (45 minut) w temacie seminarium,
 • pewna ilość punktów za projekt programistyczny zależna od stopnia trudności,
 • nieusprawiedliwiona nieobecność to jeden punkt ujemny,
 • nieuzasadnione niewywiązanie się z umówionego terminu jest warte do 10 punktów ujemnych. 
Ocena będzie wyliczana na podstawie poniższej tabeli:

Ilość punktów
Ocena
>= 40 5.0
39 - 35
4.5
34 - 30
4.0
29 - 25
3.5
24 - 20
3.0
< 20
2.0

Kilka rad odnośnie prezentacji

Poniżej znajdziecie kilka rad odnośnie przygotowania prezentacji na seminarium. Dobrym pomysłem jest poszukanie na internecie informacji o tym jak nie należy robić prezentacji ;-)

Należy:
 • Odpowiedź sobie na pytanie: "Co chce przekazać uczestnikom seminarium?", "Co jest naciekawsze w tym o czym chcę powiedzieć?".
 • Nadać prezentacji odpowiednią strukturę.
 • Zachęcać uczestników do interakcji.
 • Przeprowadzić próbę generalną!
 • Przygotować slajdy tak by osoba nie będąca na seminarium też miała szansę zrozumieć ich zawartość.
Błędy dot. prezentacji:
 • Nieczytelne slajdy:
  • za dużo wierszy na stronie,
  • jasnozielony lub żółty kolor,
  • małe czcionki,
 • Opieranie się na prezentacjach marketingowych.
 • Mówienie cicho i/lub do ściany.
 • Nierozumienie o czym się mówi (widownia szybko to wychwyci!).
 • Czytanie ze slajdów (aka autopilot na kacu).
 • Nieprzestrzeganie ram czasowych.
 • Slajdy z samym kodem bez żadnego opisu.
Błędy dot. prezentacji kawałków kodu:
 • Za mała czcionka terminala z interpreterem.
 • Wycinki kodu kopiowane ze slajdów lub z pliku (należy wcześniej przygotować sobie pliki na dysku).
 • Złe sformatowanie kodu na slajdach (wcięcia / nawiasy) utrudniające czytanie.
 • Brak opisu i zrozumienia funkcji wykorzystywanych przez kod na slajdach.
Rady techniczne:
 • Do prezentacji linii poleceń najlepiej utworzyć w aplikacji emulatora terminala profil z dużą czcionką.
 • Przy pokazywaniu kodu przy pomocy edytora Vim, dodać do pliku .vimrc linię set bg=dark.
 • Należy założyć, że rzutnik nie odzwierciedla dobrze kolorów - niektóre z nich mogą być słabo widoczne lub źle kontrastować z tłem.

Tematy prelekcji

Tematy obowiązkowe

 1. Tematy związane z mikrojądrem L4.
 2. Tematy związane z jądrem FreeBSD.
 3. Dynamiczny konsolidator i format ELF.

Propozycje prowadzącego

 1. Struktura programu rozruchowego GNU GRUB 2.
 2. Architektura oprogramowania wbudowanego (UEFI) dla komputerów PC.
 3. Struktura najnowszego jądra WindowsNT.
 4. Struktura najnowszego jądra Darwin.
 5. System operacyjny czasu rzeczywistego: VxWorks.
 6. System operacyjny dla urządzeń wbudowanych: FreeRTOS.
 7. Rozproszony system operacyjny: Plan9.
 8. Architektura i proces weryfikacji mikrojądra seL4.

Propozycje projektów programistycznych

Propozycje prowadzącego

 1. Instalacja, konfiguracja i prezentacja niszowego systemu operacyjnego: QNX, Haiku, etc.
 2. Implementacja sterownika urządzenia, systemu plików z użyciem FUSE, etc.

Propozycje studentów

 1. ...

  Terminarz zajęć

  • ...

  Ranking