Dydaktyka‎ > ‎

Systemy operacyjne (zima 2012)

Podstawowe informacje

Uwaga: Przypominam, że nie wpisuję punktów z pracowni programistycznej, póki nie odbiorę e-maila z rozwiązaniami.

Wymagania

 • Znajomość języka C.
 • Podstawowa wiedza nt. obsługi systemu Linux.
 • Zaliczone architektury systemów komputerowych.

Zasady ogólne

Ilość punktów możliwych do zdobycia nie jest z góry zadana. Ocena będzie wyliczana na podstawie stosunku zdobytych punktów do liczby wszystkich punktów.

PrzedziałOcena 
100% - 90%5.0
89% - 80%
4.5
79% - 70%
4.0
69% - 60%
3.5
 59% - 50%3.0
 49% - 0%2.0 

Zasady dot. ćwiczeń

 • Obowiązuje system deklaracji znany z innych przedmiotów.
 • Jeśli nie jest to określone, zadanie jest warte jeden punkt.
 • W przypadku błędnego rozwiązania, zadanie zostaje skreślone z deklaracji.
 • Jeśli student zadeklarował zadanie, którego w oczywisty sposób nie potrafi rozwiązać (tj. oszukiwał), przewiduje się skreślenie całej deklaracji.
 • Dodatkowo, w przypadku braku znajomości podstawowych pojęć pojawiających się na liście, przewidywana jest kara w postaci punktów ujemnych do ilości punktów na liście.
 • Student nie otrzymuje punktów za zadanie, jeśli nie był na sali w trakcie losowania osoby prezentującej rozwiązanie.

Zasady dot. oddawania zadań programistycznych

 • Każdy program musi być napisany w języku C.
 • Program musi się kompilować pod systemem Linux na komputerach w sali 137.
 • Należy dostarczyć plik Makefile przy pomocy którego można zbudować program.
 • Punkty za zadanie zostaną przydzielone tylko, jeśli student dostarczy archiwum z programem poprzez e-mail.
 • W interesie studenta jest zaprezentowanie zadania na pracowni, o ile to możliwe. W przeciwnym przypadku student nie będzie mógł bronić zadania.
 • Dla każdego zadania zostanie ogłoszony nieprzekraczalny termin dostarczenia.
 • Student może użyć jednego z trzech punktów kredytowych, aby przedłużyć termin oddawania zadania o jeden tydzień.

Zasady dot. korespondencji

 • W tytule nagłówka należy wpisać "[SO12]".
 • Należy przedstawić się z imienia i nazwiska (tj. poprawnie ustawić konfigurację swojego klienta poczty).
 • Pliki należy umieścić w archiwum tar.gz lub zip (a nie przesyłać indywidualnie).

Materiały

Plan zajęć

 • [03.10.2012] Zajęcia organizacyjne.
 • [10.10.2012] Ćwiczenia (lista 1)
 • [17.10.2012] Ćwiczenia (lista 2)
 • [24.10.2012] Ćwiczenia (lista 3 - "Procesy")
 • [07.11.2012] Ćwiczenia (lista 3, zadania 9-10), Warsztaty (lista 1 - "Procesy"), ogłoszenie listy "Pracownia programistyczna 1"
 • [14.11.2012] Ćwiczenia (lista 4 - "Synchronizacja i komunikacja")
 • [21.11.2012] Oddawanie zadań "Pracownia programistyczna 1"
 • [28.11.2012] Ćwiczenia (lista 5 - "Zarządzanie pamięcią", zadania 1-6), ogłoszenie listy "Pracownia programistyczna 2"
 • [05.12.2012] Ćwiczenia (lista 5 - zadania 7-10, lista 6 - "Pamięć wirtualna" - zadania 1-7)
 • [12.12.2012] Ćwiczenia (lista 6 - zadania 8-10, lista 7 - "Szeregowanie zadań")
 • [19.12.2012] Warsztaty (lista 2 - "Zarządzanie pamięcią")
 • [09.01.2013] Warsztaty (lista 2 - zadania 5-7), oddawanie zadań "Pracownia programistyczna 2", ogłoszenie listy "Pracownia programistyczna 3"
 • [16.01.2013] Ćwiczenia (lista 8 - "Systemy plików") 
 • [23.01.2013] Ćwiczenia (lista 9 - "Urządzenia wejścia-wyjścia")
 • [30.01.2013] Warsztaty (lista 3 - "Przechowywanie danych")
 • [30.01.2013] Oddawanie zadań "Pracownia programistyczna 3" (po warsztatach)
Ċ
Krystian Bacławski,
6 Oct 2012, 08:34
Ċ
Krystian Bacławski,
14 Oct 2012, 04:09
Ċ
Krystian Bacławski,
19 Oct 2012, 02:00
Ċ
Krystian Bacławski,
9 Nov 2012, 04:07
Ċ
Krystian Bacławski,
24 Nov 2012, 10:01
Ċ
Krystian Bacławski,
1 Dec 2012, 06:25
Ċ
Lista7.pdf
(230k)
Krystian Bacławski,
8 Dec 2012, 12:18
Ċ
Krystian Bacławski,
13 Jan 2013, 10:00
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Jan 2013, 03:07
Ċ
Krystian Bacławski,
7 Nov 2012, 06:54
Ċ
Krystian Bacławski,
29 Nov 2012, 03:29
Ċ
Krystian Bacławski,
9 Jan 2013, 06:13
Ċ
Krystian Bacławski,
7 Nov 2012, 06:54
Ċ
Krystian Bacławski,
19 Dec 2012, 07:07
Ċ
Krystian Bacławski,
28 Jan 2013, 08:42