Dydaktyka‎ > ‎

Systemy operacyjne (zima 2013)

Podstawowe informacje

Wymagania

 • Znajomość języka C.
 • Podstawowa wiedza nt. obsługi systemu Linux.
 • Zaliczone architektury systemów komputerowych.

Zasady ogólne

Ilość punktów możliwych do zdobycia nie jest z góry zadana. Ocena będzie wyliczana na podstawie stosunku zdobytych punktów do liczby wszystkich punktów. Punktom z ćwiczeń i sprawdzianów przypisano wagę 0.6, pracowniom programistycznym wagę 0.3, a warsztatom 0.1. 

PrzedziałOcena 
100% - 90%5.0
89% - 80%
4.5
79% - 70%
4.0
69% - 60%
3.5
 59% - 50%3.0
 49% - 0%2.0

Zasady dot. ćwiczeń

 • Obowiązuje system deklaracji znany z innych przedmiotów.
 • Jeśli nie jest to określone, zadanie jest warte jeden punkt.
 • W przypadku błędnego rozwiązania, zadanie zostaje skreślone z deklaracji.
 • Jeśli student zadeklarował zadanie, którego w oczywisty sposób nie potrafi rozwiązać (tj. oszukiwał), przewiduje się skreślenie całej deklaracji.
 • Dodatkowo, w przypadku braku znajomości podstawowych pojęć pojawiających się na liście, przewidywana jest kara w postaci punktów ujemnych do ilości punktów na liście.
 • Student nie otrzymuje punktów za zadanie, jeśli nie był na sali w trakcie losowania osoby prezentującej rozwiązanie.

Zasady dot. oddawania zadań programistycznych

 • Każdy program musi być napisany w języku C.
 • Program musi się kompilować pod systemem Linux na komputerach w sali 107.
 • Należy dostarczyć plik Makefile przy pomocy którego można zbudować program.
 • Punkty za zadanie zostaną przydzielone tylko, jeśli student dostarczy archiwum z programem poprzez e-mail.
 • W interesie studenta jest zaprezentowanie zadania na pracowni, o ile to możliwe. W przeciwnym przypadku student nie będzie mógł bronić zadania.
 • Dla każdego zadania zostanie ogłoszony nieprzekraczalny termin dostarczenia.
 • Student może użyć jednego z trzech punktów kredytowych, aby przedłużyć termin oddawania zadania o jeden tydzień.

Zasady dot. korespondencji

 • W tytule nagłówka należy wpisać "[SO13]".
 • Należy przedstawić się z imienia i nazwiska (tj. poprawnie ustawić konfigurację swojego klienta poczty).
 • Pliki należy umieścić w archiwum tar.gz, tar.bz2 lub zip (a nie przesyłać indywidualnie).

Materiały

Książki

Plan zajęć

 • [08.10.2013] Zajęcia organizacyjne
 • [15.10.2013] Ćwiczenia (Lista 1 : Systemy komputerowe)
 • [22.10.2013] Ćwiczenia (Lista 2 : Systemy operacyjne)
 • [29.10.2013] Ćwiczenia (Lista 3 : Procesy i wątki)
 • [05.11.2013] Warsztaty (Lista W1 : Procesy), Ogłoszenie pracowni programistycznej (Lista P1)
 • [12.11.2013] Ćwiczenia (Lista 4 : Synchronizacja)
 • [19.11.2013] Ćwiczenia (Lista 5 : Zarządzanie pamięcią)
 • [26.11.2013] Oddawanie pracowni programistycznej (Lista P1)
 • [03.12.2013] Warsztaty (Lista W2 : Pamięć), Ogłoszenie pracowni programistycznej (Lista P2)
 • [10.12.2013] Ćwiczenia (Lista 6 : Pamięć wirtualna)
 • [17.12.2013] Oddawanie pracowni programistycznej (Lista P2)
 • [07.01.2014] Ogłoszenie pracowni programistycznej (Lista P3)
 • [14.01.2014] Ćwiczenia (Lista 7: Planowanie zadań)
 • [21.01.2014] Ćwiczenia (Lista 8: Systemy plików)
 • [28.01.2014] Oddawanie pracownie programistycznej (Lista P3)
 • [04.02.2014] Ćwiczenia (Lista 9: Urządzenia wejścia-wyjścia)

Pliki

Ċ
Krystian Bacławski,
3 Oct 2013, 07:03
Ċ
Krystian Bacławski,
11 Oct 2013, 05:42
Ċ
Krystian Bacławski,
17 Oct 2013, 08:05
Ċ
Lista4.pdf
(109k)
Krystian Bacławski,
8 Nov 2013, 04:22
Ċ
Lista5.pdf
(115k)
Krystian Bacławski,
14 Nov 2013, 07:21
Ċ
Lista6.pdf
(140k)
Krystian Bacławski,
5 Dec 2013, 07:23
Ċ
Lista7.pdf
(154k)
Krystian Bacławski,
8 Jan 2014, 06:40
Ċ
Lista8.pdf
(104k)
Krystian Bacławski,
19 Jan 2014, 05:45
Ċ
Lista9.pdf
(174k)
Krystian Bacławski,
19 Jan 2014, 05:45
Ċ
Krystian Bacławski,
25 Nov 2013, 06:37
Ċ
Krystian Bacławski,
5 Dec 2013, 09:58
Ċ
Krystian Bacławski,
9 Jan 2014, 00:12
Ċ
Krystian Bacławski,
5 Nov 2013, 02:55
Ċ
Krystian Bacławski,
3 Dec 2013, 00:58