Dydaktyka‎ > ‎

Systemy operacyjne (zima 2014)

Uwaga: Pojawiła się ostateczna lista zadań programistycznych #4 z dodatkowym zadaniem.

Podstawowe informacje

Wymagania

 • Znajomość języka C.
 • Podstawowa wiedza nt. obsługi systemu Linux.
 • Zaliczone architektury systemów komputerowych.

Zasady ogólne

Ilość punktów możliwych do zdobycia nie jest z góry zadana. Ocena będzie wyliczana na podstawie stosunku zdobytych punktów do liczby wszystkich punktów. Punktom z ćwiczeń i sprawdzianów przypisano wagę 0.6, pracowniom programistycznym wagę 0.4.

PrzedziałOcena 
100% - 90%5.0
89% - 80%
4.5
79% - 70%
4.0
69% - 60%
3.5
 59% - 50%3.0
 49% - 0%2.0

Zasady dot. ćwiczeń

 • Obowiązuje system deklaracji znany z innych przedmiotów.
 • Jeśli nie jest to określone, zadanie jest warte jeden punkt.
 • W przypadku błędnego rozwiązania, zadanie zostaje skreślone z deklaracji.
 • Jeśli student zadeklarował zadanie, którego w oczywisty sposób nie potrafi rozwiązać (tj. oszukiwał), przewiduje się skreślenie całej deklaracji.
 • Dodatkowo, w przypadku braku znajomości podstawowych pojęć pojawiających się na liście, przewidywana jest kara w postaci punktów ujemnych do ilości punktów na liście.
 • Student nie otrzymuje punktów za zadanie, jeśli nie był na sali w trakcie losowania osoby prezentującej rozwiązanie.

Zasady dot. oddawania zadań programistycznych

 • Każdy program musi być napisany w języku C.
 • Program musi się kompilować pod systemem Linux na komputerach w sali 137.
 • Student musi dostarczyć plik Makefile przy pomocy którego można zbudować program poleceniem make.
 • Punkty za zadanie zostaną przydzielone tylko, jeśli student dostarczy archiwum z programem poprzez e-mail.
 • W interesie studenta jest zaprezentowanie zadania na pracowni, o ile to możliwe. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwości obrony zadania.
 • Dla każdej listy zostanie ogłoszony nieprzekraczalny termin oddawania zadań.
 • Student może użyć jednego z trzech punktów kredytowych, aby przedłużyć termin oddawania zadań z danej listy o jeden tydzień.

Zasady dot. korespondencji

 • W tytule nagłówka należy wpisać "[SO14]".
 • Należy przedstawić się z imienia i nazwiska (tj. poprawnie ustawić konfigurację swojego klienta poczty).
 • Pliki należy umieścić w archiwum tar.gz, tar.bz2 lub zip (a nie przesyłać indywidualnie).
 • Katalog z rozwiązaniami powinien mieć następujący format nr.indeksu_nazwisko_imie

Materiały

Podręczniki

Książki dodatkowe

Odnośniki

Plan zajęć

 • [08.10.2014] Ćwiczenia (Lista 1 : Zagadnienia ogólne)
 • [15.10.2014] Ćwiczenia (Lista 2 : Powtórka z języka C i ASK)
 • [22.10.2014] Ćwiczenia (Lista 3 : Ewolucja SO, architektura SO)
 • [29.10.2014] Ćwiczenia (Lista 4 : Procesy i wątki)
 • [05.11.2014] Pracownia 1
 • [12.11.2014] Pracownia 2
 • [19.11.2014] Ćwiczenia (Lista 5 : Synchronizacja i komunikacja)
 • [26.11.2014] Ćwiczenia (Lista 6 : Zarządzanie pamięcią)
 • [03.12.2014] Ćwiczenia (Lista 7 : Pamięć wirtualna)
 • [10.12.2014] Ćwiczenia (Lista 8 : Planowanie zadań)
 • [17.12.2014] Pracownia 3
 • [14.01.2015] Ćwiczenia (Lista 9 : Zarządzanie przestrzenią dyskową i urządzeniami wejścia-wyjścia)
 • [21.01.2015] Ćwiczenia (Lista 10 : Wirtualizacja)
 • [23.01.2015] Sprawdzanie pracowni #3 (12:00 - 14:00)
 • [28.01.2015] Ćwiczenia (Lista 11: Zarządzenie dyskami, rozruch systemu)
 • [04.02.2015] Pracownia 4
Pliki
Ċ
Krystian Bacławski,
5 Oct 2014, 11:18
Ċ
Krystian Bacławski,
12 Oct 2014, 05:03
Ċ
Krystian Bacławski,
16 Oct 2014, 09:51
Ċ
Krystian Bacławski,
25 Oct 2014, 04:36
Ċ
Krystian Bacławski,
14 Nov 2014, 08:32
Ċ
Krystian Bacławski,
21 Nov 2014, 11:15
Ċ
Krystian Bacławski,
28 Nov 2014, 09:03
Ċ
Krystian Bacławski,
6 Dec 2014, 08:26
Ċ
Krystian Bacławski,
10 Jan 2015, 04:52
Ċ
Krystian Bacławski,
17 Jan 2015, 10:02
Ċ
Krystian Bacławski,
22 Jan 2015, 06:28
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Oct 2014, 10:36
Ċ
Krystian Bacławski,
20 Oct 2014, 10:47
Ċ
Krystian Bacławski,
6 Dec 2014, 09:01
Ċ
Krystian Bacławski,
3 Feb 2015, 02:31