Dydaktyka‎ > ‎

Systemy wbudowane (zima 2014)

Ogłoszenia

Na zajęciach w poniedziałek 2 lutego 2015 będę wpisywał oceny do indeksów.

Podstawowe informacje

Wymagania

  • [obowiązkowe] Kurs języka C lub C++.
  • [wskazane] Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa.
  • [mile widziane] Architektury systemów komputerowych.

Zasady ogólne

Lista zadań oraz kryteria oceny są dostępne na stronie wykładowcy: Łukasza Piwowara. Uzyskanie oceny 4.5 z laboratorium zwalnia z egzaminu.

PunktyOcena 
80% - 100%5.0
70% - 79%4.5
60% - 69%4.0
50% - 59%3.5
40% - 49%3.0
 < 40%2.0

Dodatkowo w mojej grupie jest możliwe uzyskanie punktów za zadania nadobowiązkowe polegające na:
  • wykorzystaniu istniejących nakładek Arduino do realizacji ciekawych projektów,
  • rozwoju biblioteki C++ służącej do programowania układu ATMega 328P bez użycia środowiska Arduino IDE,
  • wykonaniu nakładek (ang. shield) na Arduino UNO, realizujących pewne funkcje, a bazujących na płytkach prototypowych,
  • wykonaniu projektu zaproponowanego przez studenta.
Zadania nadobowiązkowe wymagają wcześniejszej konsultacji z prowadzącym zajęcia!

Materiały

Książki